Hasta Hakları ve Sorumlulukları
15 Eylül 2023

HASTA HAKLARI;

1) Hizmetten genel olarak faydalanma:

 • Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.


 • 2) Bilgilendirme ve bilgi isteme:
 • Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.


 • 3) Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme:
 • Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.


 • 4) Mahremiyet:
 • Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.


 • 5) Reddetme, durdurma ve rıza:
 • Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.


 • 6) Güvenlik :
 • Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.


 • 7) Dini vecibeleri yerine getirebilme :
 • Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.


 • 8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık:
 • Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.


 • 9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma:
 • Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.


 • 10) Müracaat, şikayet ve dava hakkı:
 • Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır. • HASTA SORUMLULUKLARI

  1) Genel Sorumluluklar:

 • Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

 • Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

 • Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.


 • 2) Sosyal Güvenlik Durumu:

 • Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşilkart vb) vizesini zamanında yaptırmalıdır.


 • 3) Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme:

 • Hasta; yakınlarını, daha önce geçirdikleri hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığı ile ilgili bilgileri tam ve eksiksiz vermelidir.


 • 4) Hastane Kurallarına Uyma:

 • Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kurallarına uymalıdır.

 • Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarında belirlenen sevk zincirine uymalıdır.


 • 5) Tedavi ile İlgili Önerilere Uyma:

 • Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

 • Hasta, uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.